Vê rûpelê nakeve an jî hûn ji malperê qedexe bibin!